FANN ​​Polska

FANN ​​POLSKA ​​Sp. ​​z ​​o.o. ​​szwedzka ​i​dea ​​– polskie ​​wykonanie

Firma​ ​​FANN ​​POLSKA ​​Sp. ​​z ​​o.o.,​​ ​z​ ​którą​ ​ściśle​ ​współpracujemy,​ ​oparta​ ​jest​ ​na szwedzkim​ ​doświadczeniu,​ ​niezawodności​ ​oraz​ ​nowatorskich​ ​rozwiązaniach. Specjalizuje​ ​się​ ​w​ ​dostarczaniu​ ​nowoczesnych​ ​i​ ​ekologicznych​ ​systemów oczyszczania,​ ​realizowanych​ ​głównie​ ​przy​ ​projektach​ ​​domowych ​​oczyszczalni ścieków. ​​​Produkty​ ​FANN​ ​POLSKA​ ​Sp.​ ​z​ ​o.o.​ ​są​ ​bezobsługowe​ ​i​ ​nie​ ​wymagają użycia​ ​bioaktywatorów.​ ​Dodatkowo​ ​wytrzymała​ ​konstrukcja​ ​zastosowanego osadnika​ ​gnilnego​ ​nie​ ​wymaga​ ​posadowienia​ ​na​ ​fundamencie.

IN-DRÄN ​​– ​​ekologiczna ​t​echnologia ​​oczyszczania

Szwedzka​ ​technologia​ ​IN-DRÄN​ ​to​ ​przede​ ​wszystkim​ ​ogromna​ ​wydajność​ ​i​ ​szerokie zastosowanie​ ​(40​ ​tysięcy​ ​instalacji​ ​w​ ​samej​ ​tylko​ ​Szwecji).​ ​Zaletami​ ​systemu​ ​są także​ ​​ekologia ​​oraz ​​uniwersalność ​​stosowania.​​ ​Przydomowe​ ​szambo ekologiczne​ ​I​N-DRÄN ​​Plus​ ​​może​ ​zapewnić​ ​przepustowość​ ​odpowiadającą​ ​0,85 metra​ ​sześciennego​ ​na​ ​dobę​ ​i​ ​stanowi​ ​idealne​ ​rozwiązanie​ ​dla​ ​5-osobowej​ ​rodziny. Koszty​ ​eksploatacji​ ​również​ ​stanowią​ ​zaletę​ ​systemu.​ ​Dzięki​ ​unikalnemu​ ​sposobowi działania,​ ​​opróżnienia ​​osadnika ​​gnilnego ​​odbywają ​​się ​​tylko ​​raz ​​w ​​roku. IN-DRÄN​ ​to​ ​również​ ​swoboda​ ​w​ ​wyborze​ ​miejsca​ ​budowy​ ​oczyszczalni.​ ​Trudne warunki​ ​terenowe,​ ​wysoki​ ​poziom​ ​wód​ ​gruntowych​ ​oraz​ ​niewystarczająca przepustowość​ ​gruntu​ ​​nie ​​stanowią ​​przeszkód ​​w ​​budowie.

Biologiczne ​​oczyszczalnie ​​ścieków ​t​ypu ​​SBR

BIOMIX​ ​to​ ​oczyszczalnie​ ​pracujące​ ​w​ ​technologii​ ​SBR​ ​(Sekwencyjny​ ​Biologiczny Reaktor).​ ​Technologia​ ​pozwala​ ​na​ ​oczyszczanie​ ​ścieków​ ​w​ ​sposób​ ​sekwencyjny, eliminując ​​zupełnie ​​problem ​​nierównomiernego ​​dopływu ​​ścieków ​​w ​​ciągu doby.​​ ​Ścieki,​ ​przepływające​ ​przez​ ​zbiornik,​ ​dzielone​ ​są​ ​na​ ​porcje​ ​i​ ​oczyszczane zostają​ ​w​ ​bioreaktorze.​ ​Duży,​ ​jednorazowy​ ​zrzut​ ​ścieków​ ​zbiera​ ​się​ ​w​ ​osadniku wstępnym​ ​pełniącym​ ​funkcję​ ​retencyjną.​ ​Następnie,​ ​co​ ​6​ ​godzin,​ ​mniejszymi porcjami,​ ​ściek​ ​przepompowywany​ ​jest​ ​do​ ​bioreaktora​ ​w​ ​którym​ ​następuje​ ​jego oczyszczenie​ ​przy​ ​udziale​ ​mikroorganizmów​ ​tlenowych​ ​tzw.​ ​osadu​ ​czynnego.​ ​Cały proces​ ​sterowany​ ​jest​ ​automatycznie​ ​za​ ​pomocą​ ​elektronicznego​ ​sterownika,​ ​który odpowiada​ ​za​ ​prawidłową​ ​pracę​ ​całej​ ​oczyszczalni.​ ​Skoki​ ​napięcia​ ​lub​ ​jego​ ​brak​ ​nie wpływa​ ​na​ ​pracę​ ​urządzenia.