BioFicient – OPTIMUM

Lokalne oczyszczalnie ścieków ​​BioFicient - OPTIMUM

Technologia złóż zanurzonych do 1000 RLM. Urządzenia ​​BioFicient wykorzystują technologię zanurzonych-fluidalnych złóż biologicznych.

Rozwiązania jest skierowane wszędzie, gdzie należy oczyszczać ściek lokalnie. Wiele typoszeregów oraz opcji wyposażenia umożliwi dopasowanie urządzenia do potrzeb inwestycyjnych. Urządzenia dostarczane są na miejsce instalacji jako jednostki gotowe do montażu. Proces oczyszczania rozpoczyna się samoczynnie i nie wymaga dodawania dodatkowych kultur bakterii, ani środków chemicznych.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Zalety oczyszczalni BioFicient

 • Wysoka wydajność, projektowane zgodnie z EN:12255-3 (powyżej 50RLM).
 • Możliwość zrzutu ścieku oczyszczonego do wód powierzchniowych.
 • Jednostki do 300RLM dostarczane w monolitycznych zbiornikach.
 • Możliwość zagłębienia rury dopływowej nawet do 200cm.
 • Możliwość instalacji w terenie jezdnym.
 • Minimum 5-komorowa konstrukcja.
 • Referencyjne instalacje na całym świecie.
 • Mała powierzchnia zabudowy.
 • Estetyczna instalacja.
 • Zintegrowany system regulacji przepływu.
 • Brak konieczności stosowania biopreparatów, 
 • Brak konieczności szczepienia złoża.  

Galeria

img017
img016

Materiały do pobrania

Katalog Bioficient
Pobierz katalog